صفــا باشه، سولیــکو باشه

یه سفر به یاد موندنی، یه پیک نیک فوق العاده در بکرترین نقاط ایران.
این بار به دزفول رفتیم، شهری تاریخی که زیبایی آن در مجاورت رود دز چندین برابر شده. این رویداد با حمایت شرکت فرآورده‌های گوشتی سولیکو برگزار شد تا شهرها و طبیعت فوق العاده کشور به مردم معرفی شود.
منتظر رویدادهای بعدی ما باشید.

رویداد های بعدی را به من اطلاع بده

maps-generator.com