سالامی یک فرآورده گوشتی است که در فرآیندهایی نظیر تخمیر و خشک شدن تولید می گردد.
انواع مختلف سالامی به صورت سنتی در ایتالیا، فرانسه، سوئد، آلمان و... تولید می شود.
سالامی معمولأ تخمیری است و به همین دلیل طعم ترش مزه ای خواهد داشت.
محصولات سالامی در شرکت سولیکو بیشتر به صورت نیمه تخمیری و حرارت دیده تولید می شوند.
ماندگاری محصول : 30 روز از زمان تولید در دمای یخچال (0 تا 4 درجه سانتی گراد)