یه بشقاب خوشمزه

همبرگر

انواع: 80% و 90%

ترکیبات: مخلوطی از گوشت سردست و قلوه گاه گوساله

بسته بندی های موجود:

ویژگی و کاربرد: طعم و رنگ فوق العاده به دلیل استفاده از ادویه مرغوب، تازه و سلامت

شیوه استفاده: تابه (همراه با روغن)