یه بشقاب خوشمزه

سینه مرغ

انواع: سینه صاف،سینه بدون پوست و استخوان،سینه با استخوان

ترکیبات:-

بسته بندی های موجود:900گرم،5کیلو

ویژگی و کاربرد: بسته بندی بهداشتی،سایز بندی مناسب، تازه و سلامت

شیوه استفاده: