یه بشقاب خوشمزه

ران مرغ

انواع: ران شاورما،ران ممتاز،مغز ران،ساق ران،ران صاف شده،ران کیوری

ترکیبات:-

بسته بندی های موجود:900گرم،5کیلو

ویژگی و کاربرد: بسته بندی بهداشتی،سایز بندی مناسب، تازه و سلامت

شیوه استفاده:

کلیدواژه: