یه بشقاب خوشمزه

فیله مرغ

انواع: فیله مرغ،فیله مرغ سایز شده

ترکیبات:-

بسته بندی های موجود:فیله مرغ(450،800،900گرم،5کیلو)،فیله مرغ سایزی(5کیلو)

ویژگی و کاربرد: بسته بندی بهداشتی،سایز بندی مناسب، تازه و سلامت

شیوه استفاده: