یه بشقاب خوشمزه

بازو مرغ

انواع: بازو با پوست،بازو بدون پوست

ترکیبات:-

بسته بندی های موجود:800گرم،900گرم،5کیلو

ویژگی و کاربرد: بسته بندی بهداشتی،سایز بندی مناسب، تازه و سلامت

شیوه استفاده: