یه بشقاب خوشمزه

مرغ کامل

انواع: 4تکه،7تکه،8تکه

ترکیبات:-

بسته بندی های موجود:8تکه(1.8 کیلو و 5 کیلو)،7تکه(5و10 کیلو)،4تکه(5و10 کیلو)

ویژگی و کاربرد: بسته بندی بهداشتی،سایز بندی مناسب، تازه و سلامت

شیوه استفاده:

کلیدواژه: