یه بشقاب خوشمزه

بوتی کباب

انواع: -

ترکیبات:

بسته بندی های موجود:

ویژگی و کاربرد: طعم و رنگ فوق العاده به دلیل استفاده از ادویه مرغوب، تازه و سلامت

شیوه استفاده: تابه (همراه با روغن)